diach

Báo giá vật tư và công cắt CNC mới nhất

baogia-cat-cnc

 STT   QUY CÁCH    ĐỘ DÀY TẤM   ĐƠN GIÁ  TẤM   GIÁ CÔNG CẮT +  
 VẬT TƯ / M2 

HÀNG TRONG NHÀ

1 ALU TRONG NHÀ  2 ly - 0,06       240,000                       125,000  
2  3 ly - 0,06       300,000                       150,000  
3  3 ly - 0.10       380,000                       175,000  
4 EV2017, EV2023, EV20AG,  3 ly - 0.10       380,000                       175,000  
5 EV2024, EV2022  3 ly - 0.10       390,000                       175,000  
6 CÁC LOẠI MÀU XƯỚC  2ly - 0.06       340,000                       170,000  
7 CÁC LOẠI MÀU XƯỚC  3 ly - 0,06       340,000                       180,000  
8 CÁC LOẠI MÀU XƯỚC  2 ly - 0.10       370,000                       160,000  
9 CÁC LOẠI MÀU XƯỚC  3 ly - 0.10       420,000                       190,000  
10 EV 2030 GƯƠNG VÀNG  3 ly - 0,30    1,100,000                       410,000  
11 EV 2032 Gương  3ly - 0.21       810,000                       320,000  
12 EV 2034 GƯƠNG ĐEN  3 ly - 0.30    1,020,000                       410,000  
13 EV 2027 GƯƠNG TRẮNG  3 ly - 0.30    1,020,000                       410,000  
1 ALU NGOÀI TRỜI   3 ly - 0,21       690,000                       300,000   
 STT   QUY CÁCH    ĐỘ DÀY TẤM   ĐƠN GIÁ  TẤM   GIÁ CÔNG CẮT +  
 VẬT TƯ / M2 
1 FOMEX   Fomex 2 ly       100,000                           65,000
2  Fomex 3 ly       130,000                           90,000
3  Fomex 5 ly       190,000                         135,000
4  Fomex 8 ly       300,000                         180,000
5  Fomex 10 ly       375,000                         200,000
6  Fomex 15 ly       520,000                         280,000
7  Fomex 18 ly       620,000                         380,000
 STT   QUY CÁCH    ĐỘ DÀY TẤM   ĐƠN GIÁ  TẤM   GIÁ CÔNG CẮT +  
 VẬT TƯ / M2 
1 Gỗ MDF  3 ly       120,000    90.000 Đ/1M2 
2  5 ly       150,000    125.000 Đ/1M2 
4  9 ly       180,000    145.000 Đ/1M2 
5  12 ly       250,000    165.000 Đ/1M2 
6  15 ly       270,000    230.000 Đ/1M2 
7  17 ly       300,000    265.000 Đ/1M2 
 STT   QUY CÁCH    ĐỘ DÀY TẤM   ĐƠN GIÁ  TẤM   GIÁ CÔNG CẮT +  
 VẬT TƯ / M2 
1 MICA ĐÀI LOAN Khổ 1,22 x 2,44  Mica 2 ly        830,000                       350,000  
3  Mica 3 ly     1,110,000                       450,000  
5  Mica 5 ly     1,800,000                       720,000  
6  Mica 8 ly     2,800,000                    1,200,000  
7  Mica 10 ly     3,470,000                    1,420,000  
 STT   QUY CÁCH    ĐỘ DÀY TẤM   ĐƠN GIÁ  TẤM   GIÁ CÔNG CẮT +  
 VẬT TƯ / M2 
1 MICA ĐÀI LOAN Khổ 1,22 x 2,44  Mica 2 ly        830,000                       450,000  
2  Mica 2,8 ly     1,050,000                       580,000  
3  Mica 3 ly     1,110,000                       600,000  
4  Mica 4,8 ly     1,720,000                       850,000  
5  Mica 5 ly     1,800,000                       880,000  
6  Mica 8 ly     2,800,000                    1,450,000  
7  Mica 10 ly     3,470,000                    1,850,000  
8 Gỗ MDF  5 ly       150,000    270.000 Đ/1M2 

Hỗ Trợ 24/7

Kinh doanh dự án

0985 587 270

0868 18 56 56

Hỗ trợ kỹ thuật

0936 216 489

Quả Táo Vàng vinh dự là nhà đồng hành phát triển thương hiệu và là nhà thầu phụ thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, đối tác vừa và nhỏ trên toàn quốc.

doitac